Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Trùng Hướng

MAIN CROWN 3600 VZ

Giá: 16.800.000      

MAIN CROWN 3600 VZ
Công suất
 -  2 Ohm Stereo:    1800W x 2
 -  4 Ohm Stereo:    1200W x 2
 -  8 Ohm Stereo:    900W x 2
 -  4 Ohm Bridge:  1800W x 1
 -  8 Ohm Bridge:  2400W x 1
 - Dải tần: 20Hz - 20kHz
 - Điện áp: 220V/50Hz
 -  Kích thước ( mm ) : 890 x 406 x 250